Nieuw btw-tarief van 6% bij nieuwbouw, welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Voor 1 januari 2021 diende iedereen die een nieuwbouwwoning aankocht, 21% btw te betalen op de volledige aankoopprijs indien de grondeigenaar en de constructie-eigenaar één en dezelfde persoon zijn of enkel 21% btw te betalen op de constructiewaarde en 10% registratierechten op de grondwaarde, indien de grondeigenaar en constructie-eigenaar verschillende personen zijn. 

Sinds 1 januari 2021 geldt er een nieuwe gunstige en tijdelijke maatregel omtrent het btw-tarief op nieuwbouw. Bent u van plan om een nieuwbouwwoning of een woning op plan aan te kopen, dan is er goed nieuws! U kunt nu genieten van het gunstig btw-tarief van 6%!

Hieraan zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden verbonden, dit zowel voor de bouwheer/promotor als voor de koper. 

  1. Er moet sprake zijn van de afbraak van een gebouw en de heropbouw van een woning. Het gesloopte gebouw moet dus niet perse een woning geweest zijn. Het afbreken en heropbouwen moet gebeuren door dezelfde persoon. De oppervlakte van het afgebroken gebouw moet in verhouding zijn met de oppervlakte van het nieuwe gebouw. De heropgebouwde woning moet zich op hetzelfde kadastraal perceel bevinden als het gesloopte gebouw. 
  2. U moet uw domicilie vestigen in de heropgebouwde woning. het moet dan gaan om uw enige woning die hoofdzakelijk als hoofdverblijfplaats wordt aangewend. U moet voor minimum 5 jaar aan deze voorwaarde voldoen. 
  3. De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 m²
  4. U moet de woning zelf aankopen en niet via een vennootschap. 

Deze nieuwe regeling is geldig op de handelingen waarvoor de btw opeisbaar wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

In onze vastgoedportefeuille kunnen wij alvast twee nieuwbouwprojecten aanbieden die aan deze voorwaarden voldoen. Ik stel ze u graag kort even voor:

1. Residentie De Valk in hartje Deerlijk. 

2. Residentie Bosmolens te Izegem.