Een antwoord op al uw vragen rondom het asbestattest.

Het verplichte asbestattest bevat informatie over asbest in en rond de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en de verkoper duidelijk geïnformeerd.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij verkoop van een gebouw, woning of appartement dat werd gebouwd voor 2001. Bovendien moet je binnenkort ook als eigenaar van huurwoningen over een asbestattest beschikken. Je wordt dan verplicht om de huurder een kopie te bezorgen.

Procedure:

1. Stel een asbestdeskundige aan. 

2. De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw/woning/appartement

3. De asbestduskundige bezorgt u het asbestattest 

De prijs voor een asbestattest varieert en hangt in hoofdzaak af van de grootte van de woning/gebouw. Prijzen starten meestal vanaf 350 euro voor een eenvoudige keuring en kunnen oplopen tot boven de 1.000 euro (bv. meergezinswoningen). 

Wat indien er asbest wordt aangetroffen? 

Asbesthoudende materialen verwijderen, is sowieso de ideale oplossing. Voor niet-hechtgebonden asbest en semi-gebonden asbestproducten moet je beroep doen op een asbestverwijderaar. Het is niet zo dat u alle asbestmaterialen altijd meteen moet gaan verwijderen. In het asbestattest zult u een aanbeveling terugvinden per asbestmateriaal die werd aangetroffen in de woning. 

Wij als makelaar adviseren u graag bij het aanstellen van een asbestdeskundige.